Gıda Güvenliği Politikası

Neva Gıda bitkisel yağ üretimi sektöründe Ulusal- Uluslararası mevzuat, yasal şartlar, ISO 22000 GGYS standart şartları ve müşterilerimizin talep ettiği mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun ürünlerin;

Sağlıklı ve kaliteli girdilerle ürünlerin hijyenik koşullarda üretilmesini, depolanmasını ve sevkini sağlayarak müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmayı; bu amaçla işlerimizi ve fabrikamızı sürekli geliştirmeyi ve gıda zinciri boyunca gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri talep etmeyi ve iletmeyi taahhüt ederiz.