Sosyal Sorumluluk Politikası

Neva Gıda kuruluşu olarak sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermeyi; çalışanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı; kişilere dil, din, ırk, renk, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı yapmamayı; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını; çevre kirliliğinin önlenmesini ve doğanın korunması için çevre dostu politika ve standartlar belirlemeyi; sosyal sorumluluk uygulamalarında tüm yasal yükümlülüklere uymayı taahhüt ederiz.

Neva Gıda kuruluşu olarak etik dışı davranışlardan kaçmayı, dürüstlük ve hesap verilebilirlik kültürünü teşvik etmeyi, açık ve şeffaf bir kurum olma prensibi ile faaliyetlerimizi şekillendirmeyi, insan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi, uluslararası davranış normlarına saygılı olmayı taahhüt ederiz.

Sosyal sorumluluk anlayışımız kapsamında çalışanlarımızla birlikte müşterilerimize ve tedarikçilerimize saygı duymak ve değer vermek bilinciyle hareket etmeyi değişmez unsurlarımızdan biri olarak taahhüt ederiz.